2. CV (RESUMÉ)

Når du har definert din personlige merkevare må du kommunisere de viktigste elementene til bedriften. Din CV ses ofte på som et sammendrag av din utdannelse, din erfaring og dine personlige egenskaper. Bedrifter starter ofte prosessen ved å se på din CV og du burde derfor kommunisere de viktigste elementene på en tydelig måte.

KOMMUNISER DINE FERDIGHETER

Når du har definert dine egenskaper, utdannelse og erfaring tilknyttet din personlige merkevare må du kommunisere dette til bedriften. Rekrutteringsansvarlige trenger ofte en oversikt over din erfaring, utdannelse, interesser, språk, ferdigheter osv. for å se om du er passende til stillingen. Et resumé (CV) brukes ofte som et sammendrag av slike egenskaper ved en kandidat. De ansvarlige bruker gjerne din CV for å få et inntrykk av hvordan du vil passe inn i selskapet. Din CV anses derfor ofte som et av dine viktigste salgsdokumenter. Ettersom enhver stilling har ulike krav burde du anse din CV som et dynamisk dokument som må tilpasses enhver stilling du søker på.

STRUKTUR

Du burde strukturere din CV på en måte som gjør det enkelt for rekrutteringsansvarlige å få et overblikk over dine unike ferdigheter og kandidatur. Fremhev erfaringer og ansvarsområder som er mest relevante for stillingen du søker på og prøv å begrense deg til én A4-side. Hvis du har veldig mye erfaring kan du skrive mer enn én side, men det anbefales at du aldri overstrider to sider. Unngå bruk av forkortelser og strukturer hvert punkt med omvendt kronologisk rekkefølge (dine siste erfaringer først). Hvis du er nyutdannet er det vanlig å presentere utdannelsen før arbeidserfaringen. Unngå også hull i din CV – som f.eks. perioder uten studier eller jobb. Hvis du har brukt seks måneder på å reise verden rundt burde du nevne dette. Det er også viktig at du tenker på hvilket språk du bruker når du skriver din CV. Hvis stillingsannonsen ble skrevet på engelsk – eller hvis annonsen tydelig nevner at arbeidsspråket er engelsk – burde du også skrive din CV på engelsk. Hvis du er usikker på språk kan du kontakte rekrutteringsansvarlige i selskapet og spørre.

HVA SKAL DU INKLUDERE

Det er vanlig å starte med dine personlige detaljer og kontaktinformasjon. Husk å bruke en profesjonell e-postadresse. Det er også anbefalt at du bruker et profilbilde ettersom det gjør din CV mer personlig. Bildet burde være profesjonelt og passende til stillingen du søker på. Hvis du søker på en stilling hvor arbeidsantrekket er dress og slips burde du vurdere å presentere deg i dress på profilbildet for å vise at du er passende for organisasjonskulturen. Deretter kan du liste dine nøkkelkvalifikasjoner. Kvalifikasjonene må imidlertid være troverdige og gi leseren merverdi. Sørg for at kvalifikasjonene også er i tråd med det du presenterer senere i din CV og i din søknad. Deretter er det vanlig å presentere din utdannelse og din arbeidserfaring. Husk å fremheve kurs eller ansvar som er relevante for stillingen. Det er også anbefalt å inkludere et kort sammendrag av din rolle, prestasjoner og bidrag i ditt arbeid. Etter arbeidserfaringen kan du også nevne verv som frivillig arbeid, ansvar i studentforeningen osv. Dette gir rekrutteringsansvarlige et inntrykk av at du er engasjert i ditt arbeid. Din CV burde avslutte med språk, IT-ferdigheter, interesser osv. som er relevante for stillingen du søker på.

EKSEMPLER

Din CV burde være profesjonell, strukturert og den burde kun kommunisere de viktigste elementene som er relevante for den bestemte stillingen. Type CV kan imidlertid avhenge av jobben du søker på. Hvis du søker på en stilling innenfor regnskap burde du velge et annerledes oppsett enn du ville valgt hvis du søker på en stilling innenfor markedsføring hvor det er viktig at du er veldig kreativ. Felles for alle er imidlertid at den er tydelig, relevant for stillingen og distinkt i form av at du kommuniserer hva som er unikt ved deg. Elementene i din CV burde også være i tråd med søknadsbrevet og andre relevante dokumenter. Vi har samlet noen eksempler på ulike oppsett som kan hjelpe deg på vei. Du finner malene nedenfor.


CV-MALER