3. SØKNADSBREV

Din CV fokurserer gjerne på dine erfaringer og egenskaper. Rekrutteringsansvarlige trenger imidlertid ofte mer informasjon for å vurdere ditt kandidatur. De ønsker også at du forteller om de viktigste elementene i din CV i en sammenheng hvor du fremmer de veivalgene du har tatt på en måte som uttrykker din motivasjon for stillingen.

KOMMUNISER DIN MOTIVASJON

Din CV oppsummerer din utdannelse, erfaring og personlige egenskaper. Den gir imidlertid ikke rekrutteringsansvarlige er inntrykk av hvordan du er som person og hva som motiverer deg. De har derfor behov for mer informasjon om din motivasjon og dine mål for å ta en vurdering av din egnethet for stillingen. Søknadsbrevet skal fungere som et supplement til informasjonen i din CV og forklare i detalj bakgrunnen for valgene du tidligere har tatt med tanke på utdannelse og erfaring. Det er imidlertid viktig at søknadsbrevet ikke repeterer informasjon du allerede har oppgitt i din CV. Prøv istedenfor å samle elementene og fortell en historie med en rød tråd som gir uttrykk for at du har jobbet mot et fastsatt mål. Du burde også forklare hvorfor stillingen er et ledd for å nå dette målet.

Det er viktig at du gir uttrykk for at du har satt deg inn i selskapet ved å vite om deres verdier, hva de gjør, hva stillingen omfatter og hvilke ansvarsområder som virker spesielt interessante for seg. Søknadsbrevet burde med andre ord skreddersys til den bestemte stillingen du søker på. Start derfor prosessen ved å sette deg inn i stillingsannonsen og tenk på det som en eksamenstekst du må analysere i detalj. Hvilken type person er de ute etter, hvilke kvaliteter er viktige og hvorfor mener du at stillingen passer deg?

HVA SKAL DU INKLUDERE

Mange bruker mye plass i søknadsteksten på å diskutere hva selskapet og stillingen kan tilføre dem, hva de forventer å lære og hvordan jobben kan hjelpe dem med å sette teori i praksis. Disse elementene fremhever din motivasjon for stillingen, men det sier ikke rekrutteringsansvarlige noe om hvordan du kan tilføre verdi til selskapet. Husk at selskapet utlyser stillingen fordi de har et behov og du burde derfor fokusere på å uttrykke hvorfor du kan dekke dette behovet. Les derfor stillingsannonsen nøye og skaff deg en god oversikt over hvilket behov de har. Mange kandidater gjør feilen ved at de kun repeterer nøkkelkvalifikasjoner i søknadsteksten som er oppgitt i stillingsannonsen. Slike uttalelser er imidlertid ikke troverdige hvis de ikke presenteres i en sammenheng. Husk derfor å demonstrere hvorfor du er den beste kandidaten framfor å kun si at du er det. Gi gode eksempler som fremhever nøkkelkvalifikasjonene og knytt dem opp mot påstander fra din CV med spesifikke hendelser fra din utdannelse, arbeidserfaring, frivillige verv osv.

EKSEMPLER

Din søknadstekst kan starte med en introduksjon av deg selv og hvorfor du søker på den bestemte stillingen. Du burde presisere hvorfor stillingen og selskapet motiverer deg. Det neste avsnittet burde fremheve nøkkelkvalifikasjoner fra din utdannelse og frivillige verv fra studentforeningen osv. Deretter kan du skrive et avsnitt om dine arbeidserfaringer. Avslutningsvis burde du poengtere hvorfor uttalelsene ovenfor gjør ditt kandidatur unik for stillingen. Det er viktig at du ikke repeterer ting som allerede er nevnt i din CV. Husk at oppsettet kan variere avhengig av landet du søker jobb i. Vi har satt sammen et eksempel i linken nedenfor for å illustrere strukturen som normalt brukes i Norge.