TJENESTER FOR ARBEIDSGIVERE

Studentene på BI representerer et bredt spekter av komeptanse og motivasjon. Som arbeidsgiver kan du ta del i en rekke aktiviterer og tjenester for å knytte kontakt med de riktige kandidatene gjennom de riktige kanalene.

STILLINGSANNONSER

Karriereportalen til BI er en eksklusiv jobbportal hvor du enkelt og uten innlogging kan publisere stillingsannonser rettet mot alle våre studenter på alle campus. Dette gir deg mulighet til å foreta mer målrettede rekrutteringstiltak. Annonsene opprettes via stillingsoversikten.

BI Internship er program som åpner for at studenter kan tilegne seg relevant arbeidserfaring ved siden av studiet i tillegg til at de får studiepoeng. Programmet er ubetalt og åpner for at du som bedrift kan gi studenter et verdifullt innsyn i din virksomhet. BI Internship er rettet mot både bachelor- og masterstudenter og det hjelper deg som bedrift å bli mer synlige i studentmiljøet. Les mer om programmet på bi.no.

AVSLUTTENDE OPPGAVE

Den avsluttende oppgaven ved de fleste studielinjene krever at studenten individulet eller i grupper fordyper seg innenfor bestemte akademiske områder. Det er mulig å inngå et samarbeid med studenter slik at de kan skrive avsluttende oppgaver omkring tema som er relevant for din virksomhet. Du kan enkelt publisere forslag til tema ved å opprette en annonse via oppgaveoversikten.

ARRANGEMENTER

Karriereportalen gir deg mulighet til å publisere karriererelaterte arrangementer direkte fra din egen konto. Dette åpner for at du kan promotere casekonkurranser, seminarer osv. rettet direkte mot våre studenter. Du kan enkelt velge en rekke instillinger som dato, tid og antall ledige plasser selv. Annonsen opprettes via arrangementoversikten.

BEDRIFTSPRESENTASJON

En bedriftspresentasjon er et arrangement hvor representanter fra ditt eget selskap avholder en eksklusiv presentasjon for våre studenter om selskapet. Dere kan selv velge hvilke områder dere ønsker fokus på i løpet av presentasjonen. Dette åpner for at du kan komme i direkte kontakt med ambisiøse og motiverte studenter. Påmelding skjer via http://n-u.no.

KARRIEREDAGENE

Karrieredagene ved Handelshøyskolen BI Campus Oslo er blant de største karrierearrangement i Norden med nesten hundre deltakende bedrifter. Karrieredagene avholdes i september hvert år.