TJENESTER FOR STUDENTER

Karriereportalen er BIs eksklusive plattform for jobbannonser og internships. I Karriereportalen finner du også en oversikt over utvalgte arrangementer og vi har også en side der bedrifter og organisasjoner kan presentere idéer til samarbeid ifm. studentoppgaver (f.eks. bachelor-/masteroppgaver).

 

 

 

STILLINGSANNONSER

Karriereportalen til BI er en jobbportal hvor studenter og nyutdannede ved alle BI-campus kan finne et relevant og variert utvalg av stillingsannonser. Her finner du både heltids- og deltidsstillinger, samt annonser for ulike internships.

BI INTERNSHIP

BI Internship er et valgkurs som åpner for at studenter kan tilegne seg relevant arbeidserfaring ved siden av studiet i tillegg til at de får studiepoeng. Vi har BI Internship-ordninger både ved bachelor- og masterstudier. Alle stillingsannonser knyttet til BI Internship er tydelig merket i tittelen med "BI Internship". Les mer om internshipkursene på Portalen (bachelor og master).

OPPGAVER

Den avsluttende oppgaven ved de fleste studieprogrammene krever at studenten individuelt eller i grupper fordyper seg innenfor bestemte akademiske områder. Bedrifter og organisasjoner kan legge ut forslag til problesmtillinger og oppgaver de ønsker at studenter skal ta tak i gjennom oppgaveoversikten.

              

ARRANGEMENTER

Her publiseres karriererelaterte arrangementer som f.eks. karrieredager, bedriftspresentasjoner, casekonkurranser, seminarer osv. direkte rettet mot våre studenter. Karrieredagene ved Handelshøyskolen campus Oslo er det største rekrutteringsarrangementet i Norden. En bedriftspresentasjon er et arrangement hvor en arbeidsgiver presenterer sine karrieremuligheter for deg som student. Ta en titt på arrangementoversikten for å se hva som nå ligger ute.

VEILEDNING

BI tilbyr personlige veiledningsøkter med våre profesjonelle karriereveiledere. Vi kan hjelpe deg med å reflektere rundt temaer som karrieremuligheter, kompetansekartlegging og persolig merkevarebygging. Vi kan også hjelpe deg med forberedelser til jobbintervjuet eller søknadsprosessen med tilbakemelding på din søknad og CV. Book din time til veiledning via chatten på Portalen.

KURS

Jobb og Karriere har jobbsøkerkurs og web-baserte tilbud for å bistå deg for søknadsprossen og finne ut av sentrale temaer som er viktige for dine fremtidige karrierevalg. Vi tar deg med gjennom jobbsøkerprosessen og gir deg verdifulle tips og tilbakemeldinger. Sjekk tilbudet gjennom Portalen.