TJENESTER FOR STUDENTER

Karriereportalen er BIs egen og eksklusive plattorm for alle typer jobbannonser. Her finner du varierte jobbmuligheter både for deg som student og den dagen du er på jakt etter den første jobben etter studiene. Du finner også oversikt over arrangementer/events, og vi har i Karriereportalen også et Oppgave/thesis-torg hvor bedrifter/organisasjoner kan presentere idéer til samarbeid ifm studentoppgaver

 

VEILEDNING

BI tilbyr personlige veiledningsøkter med våre profesjonelle karriereveiledere. Vi kan hjelpe deg med å reflektere rundt temaer som karrieremuligheter, kompetansekartlegging og persolig merkevarebygging. Vi kan også hjelpe deg med forberedelser til jobbintervjuet eller søknadsprosessen med tilbakemelding på din søknad og CV.

KURS

Jobb og Karriere har jobbsøkerkurs og web-baserte tilbud for å bistå deg for søknadsprossen og finne ut av sentrale temaer som er viktige for dine fremtidige karrierevalg. Vi tar deg med gjennom jobbsøkerprosessen og gir deg verdifulle tips og tilbakemeldinger. Sjekk tilbudet gjennom Portalen.

BI INTERNSHIP

BI tilbyr deg som student muligheten til å tilegne deg relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. BI Internship er et program som gir deg mulighet til å få studiepoeng ved å jobbe for et selskap. Kontakt Jobb og Karriere for veiledning eller les mer om tilbudene for både bachelor og for master.

KARRIEREDAGER og BEDRIFTSPRESENTASJON

Karrieredagene ved Handelshøyskolen campus Oslo er det største rekrutteringsarrangementet i Norden. En bedriftspresentasjon er et arrangement hvor en arbeidsgiver presenterer sine karrieremuligheter for deg som student. Presentasjonene avholdes med jevne mellomrom i løpet av hvert semester og arrangementene publiseres i arrangementoversikten. Karrieredager og Bedriftspresentasjoner arrangeres av BISO.