TJENESTER FOR STUDENTER

Studiene ved Handelshøyskolen BI gir deg som student den nyeste innsikten som er etterspurt av fremtidens samfunn. Du er imidlertid selv ansvarlig for å finne ut hvor og hvordan de ønsker å anvende den tilegnede kunnskapen i næringslivet. Jobb og Karriere tilbyr en rekke kurs som hjelper deg som student med å finne ut av slike problemstillinger.

KARRIEREMULIGHETER

Arbeidsmarkedet gjennomgår konstante endringer og det er viktig å tilegne seg den kunnskapen, kompetansen og ferdighetene som trengs for å møte fremtidens behov. Du som student står ovenfor en rekke viktige valg som påvirker din fremtidige karriere. Ved hvert veivalg står man ovenfor uendelige muligheter og det kan være vanskelig å vite hvilke valg som er optimale. Jobb og Karriere tilbyr kurs, seminarer og personlig veiledning for å hjelpe deg som student med å ta slike valg. Våre karriererådgivere kan hjelpe deg med å kartlegge hvilke muligheter som finnes og hjelpe deg med å lage en plan for å nå målene dine. Vi kan også hjelpe deg gjennom søknadsprosessen med tilbakemelding på din søknad og CV.

VEILEDNING

BI tilbyr personlige veiledningsøkter med våre profesjonelle karriereveiledere. Vi setter av opp mot 20-30 minutter for å diskutere ønsket tema. Vi kan hjelpe deg med å reflektere rundt temaer som karrieremuligheter, kompetansekartlegging og persolig merkevarebygging. Vi kan også hjelpe deg med forberedelser til jobbintervjuet eller søknadsprosessen med tilbakemelding på din søknad og CV.

KURS

Jobb og Karriere arrangerer flere jobbsøkerkurs i løpet av hvert semester. Kurset sikter mot å gjøre deg forberedt på søknadsprossen og sentrale temaer som er viktige for dine fremtidige karrierevalg. Vi tar deg med gjennom hele jobbsøkerprosessen og gir deg verdifulle tips og tilbakemeldinger. Alle kursene publiseres i arrangementoversikten.

BI INTERNSHIP

BI tilbyr deg som student muligheten til å tilegne deg relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. BI Internship er et program som gir deg mulighet til å få studiepoeng ved å jobbe for et selskap. Kontakt Jobb og Karriere for veiledning eller les mer om tilbudene for både bachelor og for master.

KARRIEREPORTALEN

BI tilbyr en eksklusiv karriereportal forbeholdt aktive studenter. Dette gjør jobbsøkingsprosessen mer effektiv ettersom bedriftene utelukkende ser etter BI-studenter. Karriereportalen inneholder også en oversikt over diverse karriererelaterte arrangementer som tilbys av både BI og eksterne aktører.

KARRIEREDAGER

Karrieredagene ved Handelshøyskolen campus Oslo er det største rekrutteringsarrangementet i Norden med nesten hundre deltakende bedrifter. Målet for arrangementet er å hjelpe deg som student med å få oversikt over hvilke karrieremuligheter som finnes og forhåpentlig hjelpe deg med å kapre drømmejobben. Karrieredagene avholdes i september hvert år.

BEDRIFTSPRESENTASJON

En bedriftspresentasjon er et arrangement hvor bedriftsrepresentanter fra ulike selskaper presenterer sine karrieremuligheter for deg som student. Presentasjonene avholdes med jevne mellomrom i løpet av hvert semester og arrangementene publiseres i arrangementoversikten.