1. PERSONLIG MERKEVARE

Enhver rekrutteringsprosess er en dynamisk og kompleks prosess. Markedet gjennomgår kontinuerlige endringer som forårsaker at bedrifter stadig er på utkikk etter ny kompetanse og innsikt. Med en gang du har funnet en ny stilling som passer deg må du knytte din personlige merkevare opp mot den spesifikke stillingen.

HVA GJØR DEG UNIK

I de fleste rekrutteringsprosesser kreves det at du sender inn et søknadsbrev og CV. Disse dokumentene fungerer som et sammendrag av din utdannelse, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon for jobben. De brukes av rekrutteringsansvarlige for å danne et inntrykk av din passform til stillingen. Det er viktig at du klarer å demonstrere hvorfor du er den kandidaten med best potensiale for stillingen. Du må skille deg ut i mengden ved å definere det som er omtalt som din personlige merkevare. Din personlige merkevare er det som gjør deg unik og det gir rekruttingsansvarlige et inntrykk av hva de får ved å velge deg over de andre kandidatene. De tre elementene du må definere for å avdekke din personlige merkevare er din motivasjon, din utdanndelse og erfaring, og dine personlige egenskaper.

MOTIVASJON

I de fleste rekrutteringsprosesser kreves det at du sender inn et søknadsbrev og CV. Disse dokumentene fungerer som et sammendrag av din utdannelse, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon for jobben. De brukes av rekrutteringsansvarlige for å danne et inntrykk av din passform til stillingen. Det er viktig at du klarer å demonstrere hvorfor du er den kandidaten med best potensiale for stillingen. Du må skille deg ut i mengden ved å definere det som er omtalt som din personlige merkevare. Din personlige merkevare er det som gjør deg unik og det gir rekruttingsansvarlige et inntrykk av hva de får ved å velge deg over de andre kandidatene. De tre elementene du må definere for å avdekke din personlige merkevare er din motivasjon, din utdanndelse og erfaring, og dine personlige egenskaper.

UTDANNELSE OG ERFARING

I de fleste tilfeller er det en stor fordel med tidligere erfaring og utdannelse. Dette gjør overgangen til den nye jobben enklere for begge parter. Det er derfor viktig at du uttrykker dine overførbare ferdigheter fra tidligere jobber og studier som er relevante for den nye stillingen. Presentasjonsferdigheter, erfaring fra teamarbeid og håndtering av stressende situasjoner er blant annet erfaringer som er relevante i de fleste stillinger. Husk at erfaringer som ikke nødvendigvis virker relevante fremdeles kan være det. Du burde derfor reflektere over kurs fra studier, tidligere jobber og erfaring fra frivillig verv for å avdekke dine overførbare ferdigheter. Du burde alltid ha en rød tråd når du uttrykker dine erfaringer. Du burde derfor uttrykke det på en måte som rekrutteringsansvarlig får inntrykk av at du har jobbet deg oppover mot en bestemt mål for å utvikle deg selv.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Personlige egenskaper er det som avgjør hvordan du presenterer og oppfører deg i ulike situasjoner. Noen stillinger krever at du er tilpasningsdyktig, selvstendig, utadvendt osv. Det er derfor viktig for rekrutteringsansvarlige at de finner en kandidat som har de personlige egenskapene som kreves for stillingen og selskapet. Du burde derfor reflektere over personlige egenskaper og det er viktig at du er ærlig mot deg selv. Det holder ikke å liste opp en rekke egenskaper uten videre refleksjon og utdypning. Du burde derimot plassere egenskapene i en kontekst og beskrive hvordan du ville handlet i ulike situasjoner. Hvis du evner å beskrive din rolle i ulike situasjoner vil bedriften få inntrykk av at du er selvsikker og selvbevisst. Det kan være vanskelig å definere sine egne personlige egenskaper. Det kan derfor være lurt å spørre noen du kjenner om hjelp.